Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2019-09-22
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Krajowy Zjazd Aptekarzy - Delegaci Śląskiej Izby Aptekarskiej

Delegaci Śląskiej Izby Aptekarskiej na Krajowy Zjazd Aptekarzy:

1. Alina Barańska
2. Andrzej Bednarz
3. Piotr Brukiewicz
4. Lucyna Bułaś
5. Jolanta Dominek
6. Beata Dominek-Piasta
7. Zdzisław Gawroński
8. Ryszard Jasiński
9. Katarzyna Kandziora-Kuna
10. Justyna Kiedrowska
11. Kazimiera Klementys
12. Tomasz Kloc
13. Mikołaj Konstanty
14. Monika Kubara
15. Bożena Kwaśniak
16. Krzysztof Majka
17. Roman Misiak
18. Ewa Ochota
19. Stanisław Piechula
20. Beatrycze Radlańska-Piątek
21. Michał Rzepczyk
22. Małgorzata Sokół
23. Jan Stasiczek
24. Karolina Szczepanik
25. Marzanna Szulc
26. Tomasz Szuścik
27. Grażyna Świerczek-Zięba
28. Włodzimierz Wdowski
29. Grzegorz Zagórny (zmarł 17 grudnia 2018 r.)
30.


________________
Podstawa prawna:

Art. 36.

1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).

oraz

Uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie:

- określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy wyborcze w stosunku do liczby członków okręgowych izb aptekarskich (nr VI/63/2015 z 24.03.2015 r.),

- określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy.(VII/6/2019 z 26.03.2019 r.).

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska