Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-04-02
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Krajowy Zjazd Aptekarzy - Delegaci Śląskiej Izby Aptekarskiej

Delegaci Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII Kadencji na Krajowy Zjazd Aptekarzy:

mgr farm. Paweł Balsamski
mgr farm. Alina Barańska
mgr farm. Andrzej Bednarz
mgr farm. Adrianna Binias-Konstanty
dr n. farm. Piotr Brukiewicz
mgr farm. Mariola Chudzik
mgr farm. Jolanta Dominek
mgr farm. Zdzisław Gawroński
mgr farm. Anna Hechmann-Witańska
mgr farm. Ryszard Jasiński
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Ewelina Kaczmarek
mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
mgr farm. Dawid Karbowniczek
dr n. farm. Justyna Kaźmierczak
dr n. przyr. Kazimiera Klementys
mgr farm. Tomasz Kloc
dr n. farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Monika Kubara
dr n. farm. Bożena Kwaśniak
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Agnieszka Lipska
mgr farm. Tomasz Majka
mgr farm. Krzysztof Majka
mgr farm. Ewa Ochota
dr n. farm. Joanna Paprotna-Kwiecińska
dr n. farm. Stanisław Piechula
mgr farm. Marek Reimann
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Karolina Szczepanik
mgr farm. Marzanna Szulc
dr n. farm. Grażyna Świerczek-Zięba
mgr farm. Christian Touma

________________
Podstawa prawna:

Art. 36.

1. W Krajowym Zjeździe Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).

oraz

Uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie:

- określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy wyborcze w stosunku do liczby członków okręgowych izb aptekarskich (nr VI/63/2015 z 24.03.2015 r.),

- określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy.(VII/6/2019 z 26.03.2019 r.).

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska