Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2018-11-19
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII Kadencji

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Wiceprezesi Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Andrzej Bednarz
mgr farm. Zdzisław Gawroński
dr n. farm. Bożena Kwaśniak
mgr farm. Krzysztof Majka

Skarbnik Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Beatrycze Radlańska Piątek

Sekretarze Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Michał Rzepczyk
mgr farm. Jan Stasiczek

Członkowie Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
dr n. farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Monika Kubara
prof. Dionizy Moska
mgr farm. Marzanna Szulc
mgr farm. Grzegorz Zagórny

Członkowie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Beata Dominek-Piasta
mgr farm. Krzysztof Grzesik
mgr farm. Ryszard Jasiński
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Justyna Kiedrowska
dr n. przyr. Kazimiera Klementys
mgr farm. Konrad Kotapka
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Roman Misiak
dr n. farm. Stanisław Piechula
mgr farm. Łukasz Przewoźnik
mgr farm. Małgorzata Sokół
mgr farm. Karolina Szczepanik
mgr farm. Włodzimierz Wdowski
mgr farm. Jakub Wilczok
________________
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 1/2003/IV z dnia 15.11.2003 roku Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach w sprawie upoważnienia Prezydium do podejmowania uchwał w imieniu Rady w okresach między jej posiedzeniami

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (teks jedn.: Dz.U. Nr 9 z 2003 roku poz. 108), Okręgowa Rada Aptekarska postanawia:

§ 1. Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej do podejmowania uchwał w imieniu Rady w okresie między posiedzeniami Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawach określonych w art. 29 wyżej cytowanej ustawy o izbach aptekarskich.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska