Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2019-09-22
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej VII Kadencji

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Wiceprezesi Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Andrzej Bednarz
mgr farm. Zdzisław Gawroński
dr n. farm. Bożena Kwaśniak
mgr farm. Krzysztof Majka

Skarbnik Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Beatrycze Radlańska Piątek

Sekretarze Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Michał Rzepczyk
mgr farm. Jan Stasiczek

Członkowie Prezydium Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej:
mgr farm. Katarzyna Kandziora-Kuna
dr n. farm. Mikołaj Konstanty
mgr farm. Monika Kubara
prof. Dionizy Moska
mgr farm. Marzanna Szulc
mgr farm. Grzegorz Zagórny (zmarł 17 grudnia 2018 r.)

Członkowie Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Paweł Balsamski
mgr farm. Beata Dominek-Piasta
mgr farm. Krzysztof Grzesik
mgr farm. Ryszard Jasiński
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Justyna Kiedrowska
dr n. przyr. Kazimiera Klementys
mgr farm. Konrad Kotapka
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Roman Misiak
dr n. farm. Stanisław Piechula
mgr farm. Łukasz Przewoźnik
mgr farm. Małgorzata Sokół
mgr farm. Karolina Szczepanik
mgr farm. Włodzimierz Wdowski
mgr farm. Jakub Wilczok
________________
Podstawa prawna:

Uchwała nr U-RSIA-002-VII-2015 Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Rady do działania w imieniu Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej, działając w trybie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1429) w ramach swoich uprawnień wynikających z art. 29 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 oraz z art. 29 pkt 5,6,7,8 tejże ustawy oraz przepisów art. 88 ust. 3 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 lutego 2008r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008r nr 45 poz. 271 z późn. zm.):

upoważnia wybrane spośród swoich Członków Prezydium Rady SIA do działania w imieniu Rady SIA, w następujących sprawach:

1. rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,

2. opiniowania proponowanych zmian na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej, apteki szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej,

3. wydawania zaświadczeń w trybie art. 217 kpa o posiadaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki lub odmowy wydania zaświadczenia,

4. opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej zawierającej m.in. opinię o rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na kierownika,

5. wydawania opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej,

6. wydawania opinii co do rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie,

7. prowadzenia bieżących spraw izby,

8. podjęcia czynności nagłych nie cierpiących zwłoki związanych z obroną interesów członków izby lub samej izby lub wynikających z przepisów prawa.


Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska