Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-04-02
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna Śląskiej Izby Aptekarskiej

Okręgowa Komisja Rewizyjna Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII Kadencji

Przewodnicząca: mgr farm. Maria Laudowicz-Sapa

mgr farm. Halina Jeszka
mgr farm. Barbara Łabus
________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).


Art. 31. [Kompetencje okręgowej komisji rewizyjnej]

Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi aptekarzy;
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie aptekarskiej.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska