Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-04-02
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII Kadencji:

mgr farm. Tomasz Kloc

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Krystyna Caruk
mgr farm. Dominik Janosz
mgr farm. Halina Jeszka
mgr farm. Ewelina Kaczmarek
mgr farm. Monika Kubara
mgr farm. Włodzimierz Wdowski

________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).

Art. 33. [Kompetencje okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej]

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Art. 45. [Zakres odpowiedzialności zawodowej]

Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska