Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2018-11-19
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej SIA w Katowicach

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej VII Kadencji:

mgr farm. Tomasz Kloc

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

mgr farm. Krystyna Caruk
mgr farm. Katarzyna Filipowicz-Dyrka
mgr farm. Halina Jeszka
mgr farm. Monika Kubara
mgr farm. Dominik Lakota
mgr farm. Małgorzata Sokół
mgr farm. Włodzimierz Wdowski

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108).

Art. 33. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.

Art. 45. Członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska