Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2020-04-02
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Okręgowy Sąd Aptekarski Śląskiej Izby Aptekarskiej

Okręgowy Sąd Aptekarski Śląskiej Izby Aptekarskiej VIII Kadencji

Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Krzysztof Grzesik

Zastępca przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Jolanta Dominek

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Paulina Bartos-Kogut
mgr farm. Ewa Cholewa
mgr farm. Małgorzata Chrzeszczyk
mgr farm. Sylwia Gros-Browarska
mgr farm. Bożena Jasińska
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Anna Kropka
mgr farm. Agnieszka Kubica
mgr farm. Konrad Kulak
mgr farm. Aleksandra Malinowska
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Monika Wróblewska
mgr farm. Bartosz Wyderka
dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz
________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).

Art. 32. [Kompetencje okręgowego sądu aptekarskiego]

Okręgowy sąd aptekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska