Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2019-09-22
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Okręgowy Sąd Aptekarski Śląskiej Izby Aptekarskiej

Okręgowy Sąd Aptekarski Śląskiej Izby Aptekarskiej VII Kadencji

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Jolanta Dominek

Zastępca przewodniczącej Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Krzysztof Grzesik

Członkowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego:

mgr farm. Grażyna Chamerska-Świdergoł
mgr farm. Beata Dominek-Piasta
mgr farm. Agnieszka Dusiło
dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
mgr farm. Danuta Kamińska-Nowak
mgr farm. Anna Kropka
mgr farm. Konrad Kulak
mgr farm. Mariusz Langer
mgr farm. Aleksandra Malinowska
mgr farm. Anna Margoś-Lisik
mgr farm. Jan Stasiczek
mgr farm. Tomasz Szuścik
mgr farm. Agnieszka Szwaja
mgr farm. Bartosz Wyderka
dr n. farm. Jadwiga Zdąbłasz

________________
Podstawa prawna:

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 r. ze zm.
(tekst jednolity Dziennik Ustaw Dz.U.2016.1496).

Art. 32. [Kompetencje okręgowego sądu aptekarskiego]

Okręgowy sąd aptekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowych izb aptekarskich oraz sprawuje sądownictwo polubowne;
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi aptekarzy.

Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska