Biuletyn Informacji Publicznej
  Śląska Izba Aptekarska
2019-05-27
 
 
 
Wykonanie techniczne serwisu: GogaNet
 
Podstawa prawna działalności samorządu aptekarskiego

Śląsk Izba Aptekarska z siedzibą w Katowicach przy ulicy Krynicznej 15 swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 ).

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Śląskiej Izby Aptekarskiej http://www.katowice.oia.pl nie stanowią źródła prawa.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www.mz.gov.pl

Plik do pobrania:

 Ustawa_o_izbach_aptekarskich_mg.htm (115 kb)


Biuletyn Informacji Publicznej NIA
  Copyright © 2004 Śląska Izba Aptekarska